آیا عمل لیپوساکشن خطرناک است

در فعالیت لیپوساکشن نیازی به ساخت برش های تبارک جراحی نیست و تنها حیاتی رخنه های مضاعف کوچکی در حدود 3 تا 4 میلی متر ، آن نیز در بخش هایی که اسکار آن مشخص و معلوم نباشد ، می توان حجم بافت چربی بیشتر را خارج نمود. طرز کار به همین صورت می باشد که در آغاز حیاتی تزریق محلول تامسنت به محل آیتم حیث ، آن بخش بی حس می گردد و در عاقبت این امر ، انقباض رگ های خونی صورت دیتا و از احتمال خونریزی کاسته می شود ، همچنین درد پس از کار نیز کاهش می گردد. ولیکن بهترین پیشنهاد آن هست که جراحی لیپوساکشن بصورت منقطع و به تنهایی اعمال شود تا مریض حیاتی درد و مراقبتهای کمتر و سبکتری آن گاه از عمل جراحی مواجه شود. همین مراحل نوعی تکنولوژی فراصوت (از گونه اُلتراسونیک) محسوب میشود که حیاتی ارسال امواج فرکانس ماوراصوت سبب ساز در نیز شکستن سلولهای چربی رسوبکرده در نواحی متعدد بدن میشود. این مورد قضیه یک خط مش حل برای کاهش وزن محسوب نمی شود زیرا در آتی از همین طریق به جهت دوری از افزایش وزن نمیتوان استعمال کرد، زیرا سلولهای چربی کماکان میتوانند بعد از آن از جراحی رسوبات چربی را، البته به مقدار کمتری ذخیره نمایند و همینطور پاسخی به جهت دستیابی به بدن کامل و بینقص نیست. جراح ممکن است قبل از عمل، برنامه کمتر وزن را توصیه دهد تا از وسعت جراحی و به دنبال آن از عوارض عمل کاسته شود. به این ترتیب چنانچه آیتم قابل قبولی به جهت انجام این کار نیستید، هیچ گاه حاضر به انجام آن نشوید و قبل از شروع جراحی اهمیت یک پزشک کارشناس در همین باره حرف نمایید و به نتیجه برسید که آیا شما کاندید مناسبی برای انجام آن می باشید یا نیکی و کل وضعیت و خطرهای احتمالی که وجود دارااست به جهت شما واقعه بیفتد را در نظر بگیرید. ولی متاسفانه این فرمان در مرز و بوم ما اجرایی نشده می باشد و در غایت مشکلاتی را به جهت جراحان عمومی ایجاد کرده است. لیپوساکشن یک حوزه‌ از تن ، را می توان به رخ سرپایی و تحت بی حسی موضعی یا بیحسی موضعی یار با آرامبخش وریدی انجام داد ؛ ولی ليپوساکشن تعدادی ناحیه از تن ، عمدتا تحت بیهوشی عمومی انجام خواهد گرفت. به طور کلی کار ليپوساکشن ، در یک روز صورت می گیرد و اشخاص در به عبارتی روز از مرکز جراحی ترخیص می شوند ؛ اما گاهی اوقات یک شب بستری شدن در کلینیک در لحاظ گرفته می شود. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت انجام عمل لیپوساکشن.

ایندکسر