اجزای سیستم هیدرولیک

در سیستمهای نیوماتیک از سیال جرم پذیر مانند هوا و در سیستمهای هیدرولیک از سیال حجمی ناپذیر نظیر روغن به کارگیر

توسط DASTESALAMATT در 1 فروردین 1401
در سیستمهای نیوماتیک از سیال جرم پذیر مانند هوا و در سیستمهای هیدرولیک از سیال حجمی ناپذیر نظیر روغن به کارگیری می کنند. در سیستم های پنوماتیک برای دست یابی به یک سیال پرفشار، هوا در یک کمپرسور فشرده می شود تا به فشار دلخواه برسد. از معایب این پمپهای می توان به از دست دادن تراز کیفی منش اندازی اشاره نمود که بعداز منش اندازی شکل میدهد. بدین ترتیب می توان از آنها به جهت طراحی ماشینهایی که در عین آسانی ، با نیروی محرک خیلی اندک بتواند نیروی مقاوم فوق العاده زیادی را جابجا نماید، به کار گیری نمود. در مقابل، پنوماتیک از سیال گازی استفاده می کند. در سیستمهای نیوماتیکی کلیدی سیال هوا نیاز به لوله های بازگشتی و مخزن نگهداری هوا نمی باشد. براي پرهیز از خطرات احتمالی، از قراردادن شیلنگ هوا در گردشگاه ها، نقطه های یکّه دار یا این که اشیای دندانه دار جلوگیری کنید. در بلند نمودن ماشینآلات سنگین ، خودروهای کمپرسور ، جرثقیلها ، پالایشگاهها ، حفاریهای پایین زمینی ، برج سازی و معماری ، تمامی وسایل نقلیه و غیره از خویش همین وسیله بسیار بی آلایش و اثرگذار یا مکانیزم کارش به کارگیری میشود. به این معنی که همیشه نیاز به کمپرسور نیست و می توان از سیستم نیوماتیک در مکان هایی که قابلیت کارگزاشتن کمپرسور وجود ندارد هم به کارگیری کرد. موضع بیحرکتی یا نرمال : به موضعی گفته می‌گردد که شیر قبل از تحریک به خویش میگیرد. در همین نمونه آنالیز روغن نشان بخشید که روغن تماما به جهت ادامه سرویس مناسب هست ولی از آنجا که هیچ تغییر تحول قابل ملاحظه ای در عملکرد سیستم وجود نداشت، خرابی شیر در نظر گرفته نشده بود، که در شکل عدم تغییر و تحول رنگ روغن، فساد شیر به یک نکته خاموش تبدیل شده بود. سیستمهای نیوماتیک از بازده کمتری نسبت به سیستمهای هیدرولیکی برخوردارند. مکانیزم عمل ماشینهای جرثقیل ، و غیره نیز چنین است که در عین سادگی ، عمل موثر زیادی اهمیت بازده بالا انجام میدهد. استاندردهای متمایز برای حجم تانک وجود دارد که هر کدام کلیدی دقت به حالت فعالیت سیستم هیدرولیک تدوین کردن شده است. همین گفته در مورد بقیه ماشینها هم برقرار است. پمپ هیدرولیک ماشین در سیستم هیدرولیک سبب می شود که دستور به راحتی به چرخش در آید و در مصرف انرژی و کمتر صدای آن نیز صرفه جویی به عمل خواهد آمد. در صورتی که این تعویض را به موقع انجام ندهیم سفت شده و به بخش های مختلفی که در سیستم هیدرولیک فرمان وجود داراست آسیب می رساند. دستور هیدرولیک چیست و چه کاربردی در خودرو خرید فشار شکن هیدرولیک دارد؟ در قسمت پمپ هیدرولیک فروشگاه هیدشاپ در آیتم کلیه پمپهای موجود در دنیای صنعت هیدرولیک به طور مفصل تفسیر داده شده است.
آخرین مطالب