از سیر تا پیاز اسید فسفریک – تاریخچه، خواص، کاربردها – ویرگول

اسید فسفریک یک اسید معدنی مهم فرمول H3PO4 میباشد که حاوی یک اتم فسفر، چهار اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن است. این یک اسید تقریبا حاذق و تفکیک شده میباشد که به آن قابلیت می دهد کولاها را به میزان قلیل pH مورد حیث (2.5) گزینه نیاز برای تولید کربناسیون مطلوب اسیدی نماید ، هر چند اثر ضد میکروبی آن به مراتب کمتر از بیشتر اسیدهای آلی میباشد . به جهت ساخت اسید فسفریک خوراکی اکثر از فرآیند گرمایی استعمال میشود. اسید فسفریک داغ به جهت ساختن نیترات سیلیکون در ریزساخته ها استعمال می شود و به عنوان شار به جهت کمک به مراحل لحیم کاری مورد استفاده قرار می گیرد. جنس تولیدی مونوآلومینیوم فسفات می­تواند بوسیله اسپری درایر خشک گردیده و به صورت پودر حاصل گردد، که فورا زمانی که در تماس اساسی آب قرار می­گیرد به ادله خواص آب دوستی، به شکل محلول در می­آید. ماهیت محلول مونو آلومینیوم فسفات اسیدی میباشد و pH آن در حدود ۱٫۴ است. این کودها به طور معمول به صورت مونو آمونیوم فسفات، دی آمونیوم فسفات، سوپر فسفات تریپل، فسفات منیزیم هستند. در شکل عدم درمان این زنگ زدگی های سطحی ، زنگ زدگی بسط می یابد تا جایی که در واقع یک رخنه در فلز ایجاد می گردد. استفاده از این اسید به دو صورت خوراکی و صنعتی صورت میگیرد، که علت اساسی آن غیرسمی بودن همین اسید است. یک عدد از ویژگیهای اختصاصی به شخص فسفریک اسید همین است که بر مغایر سایر اسیدها نیز درآب و هم در اتانول حل میشود. مونوآلومینیوم فسفات در دمای اتاق به شتاب مشقت بار نمی­شود و زمانی که حرارت می­بیند در دمای حدود oC۱۰۰، چکیده از آب ساختاری خود را از دست دیتا و مشقت بار می­گردد. همچنین اسید فسفریک دارای منیزیا تشکیل فازهای دما زیر می­دهد که منجر افت خاصیت نسوزندگی مثل استحکام خمشی گرم می­گردد که در صورت ۲ نشان داده شده است. بدین ترتیب در دیرگدازهای آلومینایی این واکنش واقعه می­افتد و سبب ساخت لینک و پیوند خواهد شد. به این ترتیب استراحت و محافظت پزشکی لازم فروش اسید فسفریک پودری است. واکنش بین مونوآلومینیوم فسفات و منیزیا گرمازا است. فسفات های آلی که مدل ای از مشتقات همین اسید محسوب می شوند، در ساخت اشکال حشره کش ها و سموم دفع آفات به فعالیت می روند. دلیل به کارگیری بیشتر از MAP در در بین دیگر ترکیبات فسفات آلومینیوم، انحلال­پذیری بخش اعظم در آب، استحکام اتصال بالا و پایداری مطلوب آن می­باشد. فسفریک اسید ممکن میباشد برای زدودن زنگار به طور اعمال مستقیم برای زنگ آهن و ابزار فولادی یا این که سطوح دیگر به کارگیری شود. برای افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از خرید خط تولید اسید فسفریک ، شما احتمالا می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر