از وضعیت گوشهایتان خجالت نکشید، گوش برجسته درمان شد – همشهری آنلاین

تاکید میگردد که این جراحی می بایست قبل از ورود طفل به دبستان انجام شد. در اصل گوشها در چندین آیتم نیاز به ترمیم و جراحی پیدا میکنند؛ اول گوشهایی که برجسته میباشند معمولا میزان طبیعی دارا هستند ولی نسبت به سر برجستهتر قرار میگیرند. در طریق بیحسی موضعی از محلولهای بیحسکننده و موضعی نظیر لیدوکایین استعمال میشود و این ماده صرفا در محلی که جراحی رخ میگیرد تزریق می‌شود و به همین شکل لاله گوش بیحس میگردد و بیمار دردی احساس نمی‌کند البته داروی بیحسی تنها درد را از در بین می برد و احتمالا هراس در بیمار باقی بماند. عمل جراحی گوش کار سنگینی وجود ندارد اما خوب تر است به وسیله کارشناس جراحی گوش انجام شود که در همین رشته تجربه به اندازه داشته باشد، زیرا در غیر همین صورت ممکن می باشد مشکلاتی پیش بیاید، به طور نمونه ممکن است فرم گوش به حالتی که دلخواه هست درنیاید یا خیلی رشته رشته یا پهن شود یا یه خرده جلو بماند یا این که زیادی به عقب برگردد یا برشهایی که بر غضروف گوش می‌دهیم از خارج حالت پررنگ بر روی غضروف ایجاد کند که دید داشته باشد. در این سن نه تنها ، پرورش غضروفی لاله گوش تمام شده و از لحاظ فنی انجام جراحی اهمیت نتیجه های پایدار ، امکان پذیر است ، بلکه سنی هست که قبل از شروع مکتب رفتن و کار اجتماعی طفل محسوب می شود و فرد می تواند ، بدون دفورمیتی ، وارد مدرسه و کار اجتماعی شود و از مشکلات روحی داشتن این نقیصه عمل گوش های برجسته در امان بماند. آنهایی که فارغ از گوش بدنیا می آیند یا در طی یک جراحت گوش را از دست دیتا اند، می توانند جهت محافظت زیبایی از یک پروتز گوش مصنوعی که اصلی فعالیت جراحی به محل می چسبد، استعمال کنند. مسلما شما هم کسانی را دیدهاید که لاله هر ۲ گوش آن ها و در موارد نادری لاله یک گوششان برجستهتر از حد معمول است؛ خوب تر است بدانید همین موضوع یا این که جنبه ارثی دارااست یا این که در اثر ضربه صورت میدهد. بدشکلی بل بل گوش در اغل موارد دوطرفه می باشد ولی هنگامی که به صورت یک طرفه تظاهر نماید به جهت بیمار آزاردهنده تر است. پزشک معالج مهدی رمضانی اول فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی با 15 سال سوابق کار های زیبایی در مشهد می باشد. قبل از جراحی نیاز میباشد تا توسط جراح کارشناس معاینه شوید. دوم گوشهایی که دارای هم تقارن ندارند در واقع لاله یک گوش نسبت به گوش دیگر کوچکتر یا این که بزرگتر می باشد یا نقص خفیف دارد. این ایراد یک نقص مادرزادی می باشد. همین نقص که در اصطلاح بلبلی گفته می گردد می تواند در یک گوش یا هر ۲ آنهادیده شود.

ایندکسر