اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

سطح ها 0، 5/0 و یک میلی مولار اسید آسکوربیک بهصورت هفتگی بر روی گیاهانی که ذیل شرایط شاهد (0)، 30، 60 و 90 میلی مولار کلرید سدیمقرار داشتند، محلولپاشی شد. اثر متقابل تنش و غلظت محلول پاشی اسید آسکوربیک بر همگی صفات گزینه مطالعه به جزء قطر ساقه، قطر طبق، کارایی دانه، عملکرد روغن و پروتئین معنیدار بود. نتایج نشان داد ارتقاء فواصل آب پاشی موجب کمتر وزن خشک طبق، طول ساقه، قطر ساقه، وزن هزار دانه، درصد روغن و پروتئین دانه گردید. در صورتی انگیزه کافی به جهت رسیدن به وزن ایدهآل خود را دارید و به دنبال یک رژیم لاغری بنیادی هستید، این درحال حاضر بر روی رژیم لاغری آنلاین کلیک اسيد اسكوربيك ويتامين کنید. همانطور که به طور کلی در گزینه کلیه مکمل ها بازدید می شود، مصرف اسید اسکوربیک در صورت رعایت دستورالعمل های تولید کننده و مصرف دوز مناسب به جهت شما بی خطر هست درصورتیکه قصد به کارگیری از همین مکمل را دارید، اصلی دکتر معالج خود سخن کنید تا مطمئن گردید که مصرف آن برای شما اثر گذار است. اسید اسکوربیک علاوه بر کاربردهای بهداشتی و تغذیه ای، در یک‌سری از محفظه های تجاری نظیر گیاهان تصفیه آب، نوشیدنی ها و نانوایی ها نیز بکار میرود. اسید اسکوربیک (ویتامین c ) در آب قابل حل است. براساس نتیجه های حاصل اسید آسکوربیک توانست مقاومت به شوری را ارتقاء دهد. اسکوربیک اسید یک داروی سوای نسخه میباشد که برای معالجه علامتها فقدان ویتامین سی (اسکوربوت) ، اسیدی شدن ادرار و همینطور به تیتر یک مکمل غذایی استفاده می شود. چنانچه هیچ علائمی ار بهبود مشاهده نشد، درمان تا روزگار بهبود علامتها رخ تکرار شود. نتیجه های نشان دادند، تنش شوری بطورکلی سبب کمتر مختصات مورفولوژیکی شده؛ در همین پژوهش موثرترین تیمار در محلول­پاشی مهم تیمار اسید آسکوربیک 3 میلی­مولار مشاهده شد که تعداد گل و طول شاخه را نسبت به شاهد، به­ترتیب 36 % و 86 % افزایش داد. اسید اسکوربیک به تیتر یک آنتی اکسیدان، عامل کاهنده، اسیدی کننده، حلال و. کمپانی پویا ویژن ازفروشندگان اسکوربیک اسید می باشد و در زمینه خرید کردن و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید کردن و فروش اسید اسکوربیک از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. همینطور از اسید اسکوربیک برای کنترل کلسترول بد هم استفاده می­ شود. انجام شد. پنج جیرهی غذایی کلیدی مقادیر 0، 50، 100، 200 و 400 میلیگرم اسید آسکوربیک در کیلوگرم خوراک به جهت تیمارهای متفاوت آزمایشی فراهم گردید. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد اسید آسکوربیک در گیاه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر