بالابر خانگی؛ بالابر هیدرولیکی کابین شیشه

در اکثر مورد ها موتورها درون روغن غوطهور میباشند که در نتیجه آن کاهش سر و صدا و اتصال بهتر به پمپ میباشد و عیب آن انتقال حرارت موتور به روغن و گرم شدن بخش اعظم روغن است. در ساختمانهای پر ازدحام چنانچه استارت بر ساعت آسانسور بیش از حد مشخص و معلوم افزایش یابد سبب ساز گرم شدن روغن و در نتیجه کمتر غلظت آن و عملکرد نامطلوب حرکت بالابر میشود. بالابر های متحرک به کاربران آن کمک می نمایند تا علاوه بر دسترسی ایمن به طول دلخواه، در وقت و هزینه بالابر هیدرولیکی ثابت صرفه جویی نمایند. درصورتیکه از این سیستم استعمال شود در اینصورت در راه و روش اندازی آن صرفا از یک جفت ریل استعمال می شود که در غایت باعث به کمتر هزینه های اضافی در کارگزاری آسانسور و کمتر ارزش می شود. درمنازلی که قابلیت تولید آسانسور و حفر چاله برای آن وجود ندارد یا این که ظرفیت به اندازه برای احداث آسانسور ندارند به کارگیری از این جور بالابرها مقرون به صرفه خیس است. علاوه بر این شیر مکانیزمی وجود دارااست که به رخ دستی از روی پاوریونیت هم بتوان کابین را تحت آورد. همان طور که ارتقاء دمای روغن باعث خلل در حرکت نرم آسانسور هیدرولیکی میشود، پایین بودن دمای روغن هم اثر منفی در حرکت بالابر دارد. آسانسورهای هیدرولیکی بضاعت و توان به حرکت درآوردن کابین را از بخش نسبتا کوچکی به اسم پاوریونیت اخذ می کنند. همین بخش یکی از مهمترین قطعات آیتم استفاده در آسانسور است. البته همانطور که به مزیت این بالابر اشاره کردیم ایمنی نیز در همین جنس از مهمترین بخش به شمار می آید. 1. این محصول کلیدی اتاقکی مقاوم در برابر هرگونه رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب میباشد که نگرانی از جانب کارگزاشتن کابین در محفظه آزاد وبدون سرپوش ندارد. در این حالت نیز بطور مشابه می بایست زنجیر و چرخ زنجیر در برابر تمام نیروهای وارده با حیث نمودن ضرایب ایمنی، مقاوم باشند. یکی از از ایرادات بی آلایش که در سیستم پاور یونیت نمایان می شود، موضوع لیکیج یا این که نشتی در این سیستم می باشد. عیب همین نوع شیر که از گونه اسپولی می باشد همین است که به مرور همین مدل شیر در گیر نشتی شده و منجر تحت داخل شدن کابین بالابر هیدرولیک می شود.

ایندکسر