بهترین نهال گردو برای مناطق سردسیر - فروش نهال میوه |

گردو مراغه با ساختار بدنه ای نازک و به شکل بیضی بزرگ که به راحتی از پوسته جدا می شود و درختان این رقم در بهار

توسط DASTESALAMATT در 5 مهر 1400
گردو مراغه با ساختار بدنه ای نازک و به شکل بیضی بزرگ که به راحتی از پوسته جدا می شود و درختان این رقم در بهار دیر برگ ده بوده و حدود ۲۵ روز دیرتر از درختان بذری و ژنوتیپ شروع به رشد می نماید بنابراین برای مناطقی که سرمای بهاره مانند آذربایجان ، لرستان ، دماوند ، کردستان ، سبزوار ،کرمان ، مشکین ،ارومیه ، تبریز ، نهاوند ، تویسرکان ، بانه ، تهران ، قزوین ، زنجان و … گردو پکان در اقلیم نیمه گرمسیری و معتدل یعنی با رطوبت بالا و نسبتا گرم (دمایی در حدود 24-30 درجه ی سانتی گراد) رشد می نماید. نهال گردوی پکان به گردوی گرمسیری شناخته شده و مناطقی با آب وهوای گرم برای پرورش و رشد آن مناسب است. قبل از خرید گردوی پکان باید اطلاعات کافی در این رابطه داشته باشید. هرس نهال گردو یک ساله اگر قصد خرید نهال پکان آمریکایی یا نهال گردو مقاوم به گرما را دارید تا انتها همراه ما باشید. در انتها مراکز معتبر فروش نهال گردوی گرمسیری را معرفی می کنیم. با در نظر گرفتن این نکته که نهال گردوی پکان، رقمی مناسب برای کاشت در مناطقی با اقلیم نسبتا گرم و رطوبت بالا است، می توان گفت که گردوپکان بهترین گزینه برای پرورش در مناطق گرمسیری کشور از جمله: بندرعباس، اهواز، آبادان، کیش و سایر مناطق با این آب و هوا می باشد. این نوع درخت گردو مختص مناطق سردسیری هست که سرمای دیررس بهاره باعث از بین رفتن جوانه و شکوفه های درختان میوه می شود در حالی که درخت گردو آپومیکسی بعد از سرمای بهاره دوباره شکوفه داده و جوانه های درخواب بیدار شده و گردو به بار می آورد. نهال گردو نقده درخت گردو امریکایی با ارتفاعی در حدود 17 الی 40 متر رشد کرده و قطر تاج پوششی این درختان 12 تا 20 متر است. واریته های مختلف نهال گردوی پکان قابلیت رشد در مناطق مختلف را دارند، واریته ی Mahan در اقلیم گرم و خشک، واریته ی Select در مناطق سرد و واریته ی Nelis در اقلیم ساحلی رشد نهال گردو قیمت خوبی خواهند داشت. خاستگاه نهال گردو پکان (Illinoensis Carya) یا گردوی گرمسیری، جنوب شرقی آمریکا و کشور مکزیک است. این استان به عنوان از اصلیترین کانونهای کشاورزی کشور با برخورداری از تجارب در نوع کشت و کار در بسیاری از زمینهها موفق بوده که توسعه صادرات بویژه در طول فعالیت عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم به ثبت رسیده است. قیم گذاری یا همان قرار دادن تکیه گاه برای درختان معمولا به 2 منظور انجام می شود. شما می توانید با استفاده از وسعت زمین و واحد منطقه تحت کشت، چه هکتار و چه جریب، میزان درختی را که می توانید در زمین خودتان مورد کاشت قرار دهید را محاسبه نمایید. با دو مرتبه سم پاشی ( سم کارباریل سوین ۲ در هزار ) در هفته ی اول آلودگی می توان آن ها را کنترل کرد . از جمله بهترین خاک ها برای کاشت نهال گردو می توان به خاک های لومی اشاره کرد. شما باید نهال را از ظرفی که در آن قرار دارد بیرون آورده و بعد از آن، محفظه پلاستیکی آن را جدا کرده و به دقت بررسی نمایید؛ دقت کنید که هیچ نشانه ای از وجود آفات و یا زخم بر روی تنه نهال نباشد. علاوه بر اقلیم و مقدار فاصلهای که باید زمان کاشت در نظر گرفت، هرس درختان گردو هم به نور رسانی بهتر به شاخهها، کمک شایانی میکند. سرمازدگی، یکی از دیگر مشکلاتی است که در سالهای اخیر سبب کاهش تولید گردو در استان نسبت به گذشته شدهاست، بهگونهای که در ۳ تا ۴ سال گذشته، بسیاری از درختان گردو براثر سرمازدگی ازبین رفتهاند و اقتصاد خانوادهها تحتتأثیر قرارگرفت، اما خوشبختانه امسال این اتفاق نیفتاد بههمین دلیل هم باغداران محصول بیشتری خواهند داشت.
آخرین مطالب