راهنمای نگارش مقاله - تعالی بالینی

مثال آدرس یک مقاله پارسی براساس معاهده ونکوور Alvand A, Khoshtinat K, Zandi P, Safafar H, Mazloumi MT, Sharifz

توسط DASTESALAMATT در 19 بهمن 1400
مثال آدرس یک مقاله پارسی براساس معاهده ونکوور Alvand A, Khoshtinat K, Zandi P, Safafar H, Mazloumi MT, Sharifzadeh Z. Formulation and lab-scale production of low fat and low trans spreads. نمونه آدرس گوشه ای نامه یا خلاصه مقالات همایش ها و کنگرهها براساس معاهده ونکوور Anderson JC. نمونه آدرس فصلی از یک کتاب پارسی براساس معاهده ونکوور Ramachandran L, Dharmalingam T. A Textbook of Health Education. نمونه آدرس منشاء اینترنتی براساس معاهده ونکوور Kimiagar M, دانلود مقاله قدرت بی قدرتان Eftekhari H. Survey of goiter knowledge and iodine salt KAP. مقالات به یکی از صورت مقالات مروری ، سیستماتیک یا این که متاآنالیز مرری یا این که نامه به سردبیر می باشد که بوسیله متخصص یا این که متخصصین مربوطه تهیه و تنظیم می شود بطوریکه نویسنده و یا این که نویسندگان دست کم دو نوشته تحقیقی اعتبار دارای ربط اساسی مسئله را قبلا به چاپ رسانده و بعنوان منشاء در نوشته مروری از آنان استفاده کرده باشند. به کار گیری از مطالب نشریه کلیدی ذکر منشا و مهم اذن کتبی رئیس مسئول به جهت مقاصد غیر از نشر بلامانع است. بخشی گزارش موردی نباید از ۱۰۰ واژه بیشتر باشد. گوشه ای فارسی: در چهار گزاره حساس عنوان ها راستا و هدف، روشبررسی، یافتهها، نتیجهگیری و عبارات اصلی (حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه) تنظیم شود. 1-8) چکیده نوشته معرفی گزینه (فارسی و انگلیسی) ساختارمند و حداکثر در 150 کلمـه و بایستی شامل بخشهای هدف (Purpose)، معرفی مریض (Case Report) و نتیجهگیری (Conclusion) باشد. توضیحات مازاد در خصوص محتوای جدول ها بایستی به صورت زیرنوشته و در تحت جدول باشد. تصاویر و توضیحات در پایان مراحل ارسال، به­ شکل اتوماتیک به فولدر PDF Proof بیشتر خواهد شد. 6) نوشته پژوهشی (Original Article) بایـد دارای قسمتهـای: شناسنامه، گزیده (به گویش فارسی و انگلیسی)، مقدمه، طرز پژوهش، یافتـهها، مشاجره و نتیجهگیری، تقـدیـر و تشکـر (در صـورت نیاز) و منابع باشد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات عمده در مورد دانلود مقاله پاورپوینت رایگان لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن