شیر فشار شکن ( مزایا + کاربرد ) – ای شاپ صنعت

در صورت اثبات بودن جريان و ميزان بار، شير هدايتگر (Pilot)و شير اصلي در موقعيت ثابتي قرار خواهند گرفت تا فشار ثابتي را در خروجي آماده نمايند .و هرگونه تغيير فشار يا بار در خروجي به سرعت به وسیله ديافراگم راهنما احساس خواهد شد تا شير اصلي را گشوده يا بسته نمايد.ميزان فشار مطلوب در خروجي شير بوسيله پيچ A تنظيم ميشود كه در واقع ميزان نيروي فشاري فنر Bرا تغييرمیدهد. از طرف ديگر، خروجي اين شيرها مستقل از تغييرات فشار بالا دست جريان میباشند بدين شکل كه هرچند در اثر ازدياد فشار بالادست، نيروي عمودي وارد بر شير بيشتر مي شود، ولي از طرف برعلیه همين نيرو از طريق لوله Dبه زير ديافراگم اصلي نيز وارد مي گردد كه حیاتی هم خنثي شده ودر نتيجه شيري خواهيم داشت كه كنترل دقيق فشار را مستقل از تغييرات فشار ورودي ، تامين خواهد كرد. پارامترهای عملکردی این شیر فشنگی پیلوتی سان هیدرولیک بدلیل کارایی پیلوتی شامل مواقعی مثل در دست گرفتن فشار ظریف و قابلیت معمولی تنظیم گسترة وسیعی از فشار پایین توشه (تنظیم راحتتر در هنگام کارایی در فشار بالا)، مستقل بودن دبی از تغیرات فشار، کارایی قابل انعطاف و بی صدا و جواب وقتی نسبتا سرعت بالا میباشد. طراحی آن ها زیاد بی آلایش و اهمیت هزینه اندک انجام می شود. شایان ذکر میباشد سیستم اطفا حریق از اجزای گوناگونی تشکیل شده و کارگزاشتن آن امری تخصصی هست . در این شرایط جلوی عبور یک نصیب از جریان یا کل آن را مسدود می نماید. در صورتی که به وسیله ھوا تست شکل گیرد باید در نصیب خروجی شیر اطمینان که توسط یک فلنجی بسته شده، لوله ای به قطر 6mm تعبیه گردد و انتھای همین لوله در داخل ظرف آب شفافی قرار بگیرد. روش اتصال: اتصال شیرهای فشار شکن وگ امید گلستان به رخ فلنج جوشی می باشد. شیر فشار شکن قطعهای هست که می تواند فشار آب را کاهش دهد و نگذارد فشار آب از حد مشخصی بیشتر شود. در پایین فرآیند رخ دیتا در شیر کنترل فشار هیدرولیک را تماشا می کنیم. در واقع عملکرد مشابهی به شیرهای کنترلی دارد. فاکتوری که در بین انواع شیر کنترل فشار هیدرولیک مشترک میباشد طرز کارایی همین شیرها می باشد. این مدل شیر فشنگی در مدار از پمپ هیدرولیک و عملگرها حفاظت نموده، لذا در همگی مدارات هیدرولیک دست‌کم یک ریلیف والو موجود میباشد. سایز کارتریج، ظرفیت کارتریج، نسبت تحریک خط امر کارتریج، مختصات عملکردی کارتریج سان هیدرولیک و مواقعی نظیر شیر اطمینان اصلی کارتریج عملکرد مستقیم یا این که فشار شکن کلیدی فشنگی پیلوتی از این دست گزینهها میباشد. شیر فشار شکن کاتریجی یا شیر اطمینان کاتریجی یا فشارشکن فشنگی سان هیدرولیک بطور معمول در مدار به طور نرمالی بسته قرار گرفته و جهت اطمینان از بالا نرفتن فشار از حد مجاز و یا این که جهت اثبات نگه داشتن اختلاف فشار بین جریان ورودی-خروجی و بصورت دو، سه یا این که چهار راهه طراحی شده اند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها فراوان عمده در مورد شیر فشار شکن تصفیه آب لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر