هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده بایستی ح

توسط DASTESALAMATT در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده بایستی حساس دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حیاتی دقت به موضوعاتی زیرا ارتقا قدرت هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که برای افزایش شتاب و توان خودرو آیتم استفاده قرار میگیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید این گزینه یکی از موردها واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استعمال شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم میشود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن حادثه میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت سخت و مستضعف به علم منحصربه‌فرد در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها اتومبیل بالا می رود و افراد توان خرید یک ماشین پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌کنند که کارگزاری همین قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل نیز میشود. اگر در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه با طراحی و ایجاد همین قطعه با دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما باید برای آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از حیث محصول و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میگردند و پروسهی انجام این اتفاق کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، پرسرعت و آسانتر می باشد و این موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.