هرآنچه که برای تغییر کاربری ملک مسکونی نیاز دارید! – مجله اینپین

برخی از همین عوامل برای زمین تجاری و مسکونی مشترک هستند، بعضی از عامل ها تنها بر روی ارزش زمین مسکونی اثر گذارند و بعضا دیگر تنها در گزینش قیمت زمین تجاری نقش دارند. آن‌گاه نکاتی درباره همین عوامل ابلاغ کرده و در غایت اصلیترین عامل تفاوت قیمت زمین تجاری با مسکونی را حساس مثال تحلیل میکنیم. وی افزود: اهمیت همگی این اوصاف و گمانه زنیها، بعضا از ترس ارتقا ناگهانی قیمت و افت بها پول خود، در خرید کردن مسکن تعجیل کرده و ترجیح می دهند به جای حوصله و سعی به جهت افزایش نقدینگی خویش و خرید کردن منازل و واحدهای مسکونی نوساز، اندوخته خویش را پر سرعت خیس به ملک تبدیل کنند تا در افزایش ناگهانی نرخ و قیمت مسکن (به زعم متقاضیان خرید آپارتمان های قدیمی) متضرر نشوند. وی افزود: اگر‌چه همین کلمه در بازار مسکن و اقتصاد کشور مرسوم شده که سرمایهگذاری در ملک، خسارت ندارد، ولی سکون عمیقی که در سالیان آخر اهمیت آن مواجه بوده ایم،کمر بسیاری از فعالان حوزه ایجاد و ساز را خم کرده و در چنین شرایطی، انگیزه برای تمرکز و انباشت سرمایه در این حوزه، تضعیف برج مسکونی باران 1 شده است. حسن تقوی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو اصلی خبرنگار مسکن، اهمیت اشاره به پدیده خرید منازل،واحدها و آپارتمان های دیرین ساز و ارتقاء ضریب خرید و فروش چنین املاکی اظهار کرد: کارداران بسیاری در پیدایش این خلق تأثیرگذار هست که رکود 5 ساله قاضی بر بازار مسکن، ارتقا ریسک سرمایهگذاری به دلیل خواب طولانی مدت سرمایه در همین بخش و ارتقا بها مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن، از نمونه های آن به شمار می رود. حسین سروش،کارشناس بازار مسکن، در گفت و گو حساس خبرنگار مسکن ، در ارتباط حیاتی عامل ها و دلایل مفید در بروز همین پدیده اظهار کرد: تحلیل دقیق همین موضوع، مستلزم مطالعات کارشناسی دقیق، نظر سنجی درست و باز‌نگری آماری کارشناسی شده است، البته آنچه که بصورت می دانی از حالت موجود استنباط می شود، معطوف بر این امر است که بیشتر خریداران شامل افراد و گروههایی می شوند که اکثر مصرف کننده هستند. البته به نظر بنده، اهمیت عنایت به حالت اقتصادی موجود و فشار بازار اجاره نشینی به مستاجران، این رفتار و روش از سوی متقاضیان و خریداران مسکن، در آتی نیز دوام خواهد داشت. کارشناس اقتصاد گفت: عمده همین اشخاص در قالب و دایره اقشار میانگین و ضعیف جامعه (از نظر اقتصادی) میباشند که به نوعی اجاره نشینی و پرداخت اجاره بهای سنگین آن‌ها را مستاصل ساخته و سکونت در واحدی سابق ساز که صاحب آن هستند را به اجاره نشینی ترجیح می دهند، ولی این شیوه تفکر و تلقی چندان نیز غیرمنطقی به لحاظ نمی رسد. وی افزود: کمتر شخصی را می قدرت یافت که در بازار موجود، نگاه سرمایهگذاری به خرید کردن مساکن کهن ساز داشته باشد و جز در مواردی خاص که منازل و واحدها و آپارتمان های اینچنینی ،زیر بها به فروش می رسند، نگاه سرمایه ای به آن متمرکز می شود و اهمیت همین اوصاف، در موقعیت عادی، خریداران مشمول اشخاصی می شوند که از سکونت در منازل استیجاری خسته شده و در غایت کارایی خویش را برای میزبان شدن حساس فوریت به عمل بسته اند، در نتیجه دارای عنایت به بها پایین تر این املاک و واحدها، قدرت خرید کردن اقشار ضعیف جامعه به نرخ این واحدها، نزدیک خیس به حیث می رسد. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه برج مسکونی ارکیده 8 و 9 لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر