هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی کارگزاشتن می شوند و به این ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا این که تغییرات آن به آسانی در دست گرفتن می شوند و کمتر پیدا می نمایند . همین شیر مقاومت فوق العاده و محدوده گسترده عملیاتی از مقادیر ناچیز تا مقادیر فراوان جریان را دارااست و شیر اصلی بوسیله پیستون در اختیار گرفتن می شود. زیرا در بارهای قلیل شیر ناچارا بایستی در شرایط نزدیک به بسته عمل نماید و به علت تولید مسافت ریز فی مابین نصیب پلاگ شیر و نشیمنگاه آن سرعت در همین قسمت مضاعف شده منجر خورده شدن و باریک شدن قسمتهای داخلی خواهد شد به علاوه حرکت زیاد کوچک در شیر سبب تغییرات بسیار در مقدار گذر سیال گشته سبب ساز تغییرات فشار در خروجی خواهد شد . شیر فشارشکن پس از پمپ های هیدرولیک جهت تهیه فشار روغن خروجی پمپ به کار گیری می شود زیرا فشار بسیار سیال در سیستم منجر نشتی در اتصالات و ضعف در کنترل سیستم می شود . از آن جای که عمده مشکلات فشار شکن ها بر اثر ورود اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) به وجود می آید قطعا بایستی از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) قبل از شیر های فشار شکن استعمال کرد و صافی ها به رخ دوره ای و دارای برنامه زمانی تمیز و سرویس گردند . نشتی خارجی را تا حد مضاعف زیادی کمتر می دهد. در بارهای کوچک که توجه زیادی گزینه حیث نمیباشد بهترین انتخاب شیر فشار شکن حیاتی کارایی مستقیم می باشد . که اصلی پایلوت می باشد که به کاهش فشار اهمیت می باشد و به طور مستقیم شیر را به کار می فشار شکن شکاف هیدرولیک اندازد. این شیر ها از نظر گونه کارایی به دو جور عملکرد مستقیم و کارایی پایلوت دار می باشند . این نوع شیر مقدار cv بالایی دارااست که نوسان کمتر فشار را حتی در زمانی که جریان را کنترل می کند، به دستکم می رساند. این شیر به علت داشتن قطعات جانبی نظیر عملگر، پوزیشنر و کنترلر افت فشار متعددی را تولید می کند. این شیر به طور گسترده در خطوط بخار به عمل می رود و کنترل فوق العاده ای در کمتر فشار اهمیت نوسانات MPA 0.05 یا این که کاهش دارد. طراحی بدنه شیرهای فشارشکن میراب کج یا این که افقی بوده و فرم درون آن ها بصورتی طراحی شده تا مناسب عبور جریان باشد. 3- رگولاتورهای شیرهای فشارشکن نمیتوانند در کار اصلی بیصدایی یا کاواک زایی خویش را تطبیق دهند. شیرهای فشارشکن تاسیسات آب مصرفی را در برابر فشار بیش از حد حفاظت می کنند. برای اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 ، شما شاید می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر