کلینیک بتن ایران – مقاوم سازی با Frp

همین محصولات وزن پایینی دارند که علاوه بر کاهش وزن سازه، حمل و نقل مصالح اولیه را هم آسان میسازد. ۱.تعمیرات اول و فراهم نمودن شرایط : ابتدا بایستی درصورت نیاز بتن معیوب و یا تخریب شده را قطع کرده و همگی سطح های سازه باید تمیز ، سلامت باشد یا این که هرگونه موادی که موجب اختلال در چسبندگی الیاف frp به مرحله بنا می‌شوند را بایستی تمیز نمود. سیستم مقاوم سازی کلیدی الیاف FRP ترکها را محدود کرده و پدستال را از خوردگی آتیمحافظت میکند. به خواسته پرهیز از گسیختگی رکابی های FRP در اثر تمرکز تنش در گوشه های مدت زمان تیر، این گوشه ها می بایست به شعاع 35 میلیمتر گرد شوند. اگر چه در طرح تقویت بنا تنها افزایش مقاومت المان ها مد نظر نیست و ممکن می باشد از دیگر خواص موادسازنده جاذب نیروهای زلزله مثل صورت پذیری نیز بهره جست، اما امروزه ناچیز و بیش دو کلمه و واژه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی به یک معنی بکار گرفته می شوند. فیبرهای تشکیل دهنده مصالح FRP میتوانند در یک راستا یا در دو راستای عمود بر هم قرار داشته باشند. به صورت نوار (strip)، ورق (sheet) و یا پوشش لمینت (laminate) و یا میلگرد FRP در دسترس می باشد. ۳.نصب سیستم frp :به دو طریق کارگزاری دستی یا کارگزاشتن نوار frp پیش ساخته انجام میشود. ۲.آماده سازی سطح های frp :تخریب نصیب های زخم دیده در اثر حمله مواد شیمیایی شامل کلرید ها، سولفات ها روش مقاوم سازی اساسی frp و … هدف از بهسازي بهبود اخلاق سازه در برابر نيروهاي ناشي از زمین‌لرزه ميباشد بطوري که پس از انجام عمليات بهسازي بتوان انتظار داشت در سطوح خطر مختلف، خرابيها و خسارات وارده بر اجزاي ساختمان در حدود تراز عملکرد گزینه انتظار مي باشد. لازم است کلیدی بررسي دقيق ساختمان و ارائه راهکارهاي مناسب، سختي جانبي سازه بهبود پيدا کند بطوريکه تغيير مکانهاي بوجود آمده در زلزله مرحله خطر مشخص، در حد مجاز بوده، رفتار سازه در محدوده مرحله عملکرد آیتم انتظار قرار گيرد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی با شیوه frp بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر