استفاده از تخت بیمارستانی در منزل

بعضی ممکن میباشد دو موتور داشته باشند در حالی که تخت های دیگر ممکن میباشد چهار موتور داشته تخت بیمارستانی تک ش

توسط DASTESALAMATT در 25 بهمن 1400
بعضی ممکن میباشد دو موتور داشته باشند در حالی که تخت های دیگر ممکن میباشد چهار موتور داشته تخت بیمارستانی تک شکن مکانیکی باشند. همین تغییر ارتفاع ها حیاتی استعمال از موتور حاصل می شود. این به ادله وجود سلولهای هوایی در تشکها میباشد که می تواند به جهت خودداری از تولید آسیب بستر و از در میان بردن فشار تورم یا این که باد کند. همین تخت یک سنسور فشار در تشک دارااست که اصلی برداشته شدن وزن از بر روی تشک ، یک هشدار شنیداری ساخت می کند. درصورتیکه بیمار یک فرد مهم جثه ی پهناور و یا سنگین باشد به جهت این شخص باید تخت خوابی متناسب اساسی وزن و میزان ی وی انتخاب نماییم. بعضا از تخت های بیمارستانی مجهز به خصوصیت هایی مثل CPR به شکل اهرم یا این که دکمه هستند. طول تخت پایه اثبات 75 سانتیمتر و تخت های مهم قابلیت و امکان تنظیم طول از 38 تا 100 سانتیمتر می باشد. این که چه میزان بضاعت انجام مانور در درون و خارج تخت را دارا هستند به شما کمک می نماید تا مرحله پشتیبانی یک تخت مورد لحاظ را بیابید. حداکثر وزن :منطور از این مشخصه حداکثر وزن مریض میباشد که قرار میباشد تخت تحمل کند. زمانی که در خانه ، شخصی در بستر بیماری قرار گرفته ، وقتی که در محیط بیمارستانی از بیماران محافظت به عمل می آید ، آنچه در ذهن ما میگذرد مراقبت ناچیز از مریض میباشد . تخت بیمارستانی مکانیکی: همین تخت ها معمولی ترین دسته تخت های بیمارستانی هستند و برای تهیه و تنظیم ارتفاع و سر و پای تخت می بایست به رخ دستی و توسط اهرم کار کرد. تخت را می توان همراه حساس کل قد ، در سر یا این که پاها بالا و ذیل کرد. بالا داخل شدن پاها ممکن میباشد به شکستگی کمک کند و حرکت مریض را به سمت سر تخت ریلکس کند. تغییر‌و تحول بالاتنه فعالیت بیماران و کارمندان را تسهیل می کند. زنگ هشدار را می اقتدار از تختخواب ساخت کرد یا این که می توان آن را به پیجر ، چراغ ، زنگ تماس ، پیجینگ یا این که سیستم تلفن تخت بیمارستانی اصفهان پرستار متصل کرد. چنانچه بخواهیم تاریخچه تخت بیمارستانی را توضیح دهیم می بایست به او‌لین به کار گیری از آن اشاره کنیم. 3. وجود چرخ های ترمزدار در این تخت ها، جابجایی سهل وآسان و همینطور ایمنی تخت ها را مهیا خواهد کرد. همین تعریف و تمجید کلی تخت بیمارستانی می باشد و لذا ممکن میباشد در اشکال متفاوت تخت های بیمارستانی این تعریف نیز دست خوش تغییراتی شود.