خانه هوشمند چیست؟

در همین لحظه سنسور نشت آب هوشمند به کمک شما می آید و منزل ی شما را از یک فاجعه ی تبارک نجات می هد. تلفن همپا ا

توسط DASTESALAMATT در 29 اردیبهشت 1401
در همین لحظه سنسور نشت آب هوشمند به کمک شما می آید و منزل ی شما را از یک فاجعه ی تبارک نجات می هد. تلفن همپا از دو راه، وسیلهای به جهت ابلاغ عواطف و احساسات زوجین است؛ تلفن همپا در قالب یک شئ و ابزار ارتباطی. امکان توسعه: یک هاب می بایست بتواند بعداً اصلی وسایلی که به جهت مقاصد گوناگون در خانه بیشتر میگردند نیز عمل و از آن‌ها پشتیبانی کند. شوهرم زودتر میره میخوابه؛ چون صبح زود باید بره سر کار. دستگاه BMS بر اساس تنظیماتی که از قبل انجام داده اید، می داند که در این شکل می بایست الکتریسیته روشنایی کدام فضا را وصل نماید و براین اساس فورا الکتریسیته تالار وصل و هر چراغی که دکمه آن در موقعیت واضح قرار داشته باشد، روشن می شود . این دستگاهها در خانه باید مدام به الکتریسیته متصل باشند؛ نظیر یخچالها، سیستم اعلام واطفاء حریق و غیره. به طور نمونه کنترل سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و آنالیز مستمر بر کارایی همین تجهیزات بخشهایی از وظایف این سیستم است. در مواقعی دیگر تلفن ملازم ممکن است به ابزار تعقیب و فرارو گریز بین زوجین تبدیل شود. دارای دقت به امکاناتی که در بالا تفسیر دادیم، ارزش سیستم هوشمند ساختمان در سطر پروژههای لوکس قرار میگیرد و میتوانید به جهت اطلاعات بیشتر حساس گروه طراحی و معماری بارمان تماس بگیرید و مشاوره ظریف دریافت کنید. برای شروع میتوانید به خودکارسازی کارهایی فکر کنید که قبلاً به طور معمول آن ها را انجام میدادید. سازه به ماجرا مشارکتکنندگان، اشخاص ترجیح ارائه می کنند علاقه و علاقة کلامی خود را نسبت به همسرشان چهره به چهره بیان کنند، مگر به دلایلی که برای مدت زمان کوتاهی از یکدیگر به دور باشند که در همین شرایط تلفن یار بهصورت ابزاری عاطفی استعمال میشود؛ ولی بهکارگرفتن تلفن یار بهصورت ابزار عاطفی تا حد متعددی اساسی سن اشخاص و مدت زمان زندگی مشترکشان ارتباط دارد. در واقع نظریه واکنش دیوانه برم به فرآیندهای درونی افراد و نه به جواب آنان میپردازد. تلفن یار بهگونهای اهمیت هویت افراد گره میخورد که به منبعی پر از علایق، ارزشها و الویتهای فرد تبدیل میشود؛ بنابراین، درایت از محتویات تلفن ملازم همسر، زمینهساز افزایش و تعمیق شناخت زوجین نسبت به علایق، دیدگاهها و باورهای یکدیگر میشود. احتمالا همین روزها دعوا دربارة دیدگاههای اشخاص نسبت به تلفن ملازم به سوژهای برای گفتگوی قبل از ازدواج نیز تبدیل شده باشد. در بسیاری موارد، افراد، تلفن یار (بهویژه تلفن ملازم هوشمند) را برای هدیهدادن به همسرانشان گزینش میکنند. این دوربینها به راحتی از شیوه اپلیکیشن قابل کنترل میباشند و عضو می تواند اهمیت متصل شدن به دستگاه مرکزی از طرز internet تصاویر داخل خانه یا این که خارج را در اپلیکیشن ببیند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات عمده در گزینه در خانه هوشمند لطفا به تماشا از وب سایت ما.