سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

دسته بندی بالا به رخ کلی، کاربردها و مقدار به کارگیری کاستیک سودا در صنایع متفاوت تولید صابون، کاغذ، رنگ، آبکا

توسط DASTESALAMATT در 1 فروردین 1401
دسته بندی بالا به رخ کلی، کاربردها و مقدار به کارگیری کاستیک سودا در صنایع متفاوت تولید صابون، کاغذ، رنگ، آبکاری و… محصول این فرآیند، زیاد جاذب رطوبت بوده و محلول در آب است و در بخش اعظمی از صنعت های متعدد آیتم به کارگیری قرار میگیرد. اکثری از همین مواد در آب قابل حل بوده و محلول های رنگی بوجود می آورند (مانند سولفات مس ، سولفات آهن و … ). در صورتی که به محلول عنصرها فلزات انتقالی، محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع |سود سوزآور | سود کاستیک | محلول سود پرک) افزوده شود، هیدروکسید فلزات واسطه رخ می گیرد (بعنوان نمونه واکنش سود مایع حیاتی محلول سولفات مس باعث تشکیل رسوب هیدروکسید مس می گردد)، که این مواد در آب نامحلول هستند. واکنش سدیم هیدروکسید (سود مایع) و سولفات مس ، فلزات انتقالی در اثر ادغام کلیدی سایر موادتشکیل دهنده ترکیبات رنگی ساخت می کنند. ، عده های آبی رنگی تشکیل می شود. Na) و آنیون هیدروکسید (-OH) تشکیل شده است. هیدروکسید سدیم آسان ، ارزان و اثر گذار است که برای خنثی سازی اسید های توانمند و یا این که ضعیف است. فروش سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide اهمیت فرمول شیمیایی NaOHH میباشد که اهمیت نام ها و اسامی زیادی در بازار شناخته می شود. سدیم هیدروکسید ( Sodium hydroxide) یا این که سود سوزآور (Caustic Soda) ترکیبی کلیدی فرمول شیمیایی NaOH است. هیدروکسید سدیم (سود سوزآور)، هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ماده شیمیایی مناسب، قابل در اختیار گرفتن و معمول است. پاک کننده های تخلیه چاه حاوی سدیم هیدروکسید می باشند .این ماده چربی هایی را که لوله ها را مسدود کردند، را در آب حل میکنند. پس از ادغام کردن شدید (بسته به انتقال روغن) از نفت و سودسوزآور در یک ترکیب کن دینامیکی، ترکیب به طور مستقیم به او‌لین دیسک جداساز منتقل می شود که قطع کننده ی صابون است، یا حیاتی همزدن از مخزن هیدراتاسیون پمپ می شود. در این طریق از فناوری سلول غشایی استفاده میشود. سدیم هیدروکسید جامد بیشتر به رخ پرک (فلکس)، دانهای و بلوک های قالبی به جهت فروش عرضه میشود. همین مخلوط ممکن است به دو رخ در بازار وجود داشته باشد. Ph این ادغام شیمیایی ۱۴ هست و یک باز فراوان قدرتمند در نظر گرفته واکنش سدیم هیدروکسید با هیدروژن سولفات می شود. همین ترکیب شیمیایی به صورت محلول و به صورت جامد مثل پولک ها، گرانول یا به صورت سود گرانول در بازار یافت می شوند. این ماده در رخ بلع باعث استفراغ خود به خودی، درد در منطقه شکم و قفسه سینه، نقص‌ در بلع و همچنین خوردگی در کل اجرای گوارشی، می شود. این ماده می تواند ساختار پروتئینهای بدن را تخریب کرده و سبب ساز نیستی ساختار تن شود.