شرب خمر و مجازات آن چیست؟

شرب خمر چیست؟ شرب خمر یا استعمال مشروبات الکلی که به آن شراب خواری گفته می شود ، از دو کلمه شرب و خمر به معنی

توسط DASTESALAMATT در 19 بهمن 1400

شرب خمر چیست؟

شرب خمر یا استعمال مشروبات الکلی که به آن شراب خواری گفته می شود ، از دو کلمه شرب و خمر به معنی مایع مست کننده و سکر آور تشکیل شده سات. منظور از شرب نوشیدن است و خمر نیز در لغت به مایعی می گویند که مست آور باشد. براین اساس شرب خمر به مصرف و نوشیدن مشروبات الکلی گفته می شود. در قانون مجازات اسلامی شرب خمر جرم بوده و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد.

 در صورتی که می خواهید با یک وکیل کیفری خوب مشاوره کنید اینجا کلیک کنید.

شرب خمر چگونه ثابت میشود؟

شرب خمر در مرحله ارتکاب به جرم، اطلاع رسانی محل جرم قابل پیگیری است و تبعات آن بسته به نوع مشروب دست ساز داخلی است یا خارجی از نوع جنس قاچاق از ۶ ماه حبس شروع میشود.

برای اثبات سه راه وجود دارد:

 

اقرار به مصرف برای عفو مشروبات الکلی :

یعنی خود شخص مجرم به ارتکاب جرم خود اقرار کند، به عبارتی شخصا انجام این عمل از سوی خود را اعلام کند. این اقرار به جرم باید به اختیار و انتخاب خود فرد صورت بگیرد نه تحت شکنجه و آزار جنسی یا تهدید.

شرایط اقرار :

اقرار قابل وکیل گرفتن نیست.

اقرار وکیل علیه موکل، اقرار محسوب نمی‌شود.

اقرار ولی یا قیم علیه صغیر، دیوانه و غیر رشید اقرار محسوب نمی‌شود.

اقرار یا با لفظ است یا با نوشتار و در صورت امتناع یا عدم امکان انجام این اعمال، می‌توان از طریق اشاره از مجرم اقرار گرفت.

اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد.

اقرار باید وفا کننده وعده باشد.

مُقر باید حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

 

شهادت شهود در مصرف برای عفو مشروبات الکلی:

شهادتِ شهود یعنی شخصی غیر از طرفین دعوا (شاکی و متهم) به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم، در محکمه شهادت بدهد.

اعتبار شهادت در مصرف فرد برای عفو مشروبات الکلی:

شهادت با شرایط شرعی معتبر و دارای حجیت است اعم از آن که مفید علم قاضی باشد یا نباشد.

شهادت بدون شرایط شرعی مزید اطلاع استماع میشود و تشخیص میزان ارزش آن در حصول علم قاضی، به عنوان یک امار قضایی با دادگاه است.

شرایط شاهد شرعی :

بلوغ در زمان ادای شهادت.

عقل در زمان ادای شهادت.

ایمان (مسلمان باشد) در زمان ادای شهادت.

احراز شرایط شاهد شرعی توسط قاضی صورت میگیرد.

عدالت در زمان ادای شهادت.

طهارت مولد (حلال زاده باشد) در زمان ادای شهادت.

عدم ذی نفعی در موضوع در زمان ادای شهادت.

نداشتن خصومت (دشمنی) با طرفین یا یکی از آنها در زمان ادای شهادت.

عدم اشتغال به تکدی گری (گدایی) در زمان ادای شهادت.

ولگرد نبودن در زمان ادای شهادت.

به عنوان مثال فرد حامل مشروبات الکلی در مرحله ارتکاب به جرم از طریق اطلاع رسانی اشخاص یا ایستگاه های گشت انتظامی قابل پیگیری است و فرد نگهداری کننده، سازنده و انتقال دهنده در این ارتکاب به جرم سهیم هستند و در صورت اثبات جرم مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 

مجازت شرب خمر برای افراد مسلمان چیست؟

در اسلام بابت مجازات کسی که شراب نوشیده باشد، هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. قانون­گذار نیز به پیروی از شرع مقدس، در فصل ششم تحت عنوان «مصرف مُسکِر» به جرم ­انگاری این عمل پرداخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

قانون­گذار در ماده ۲۶۴ به انواع مسکرات و روش­های مصرف آن پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد:

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به­ گونه­ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

در ماده ۲۶۵ نیز به مجازات این عمل پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد:

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

 

مجازات شرب خمر برای پیروان سایر ادیان چیست؟

نکته ­ای که باید به آن توجه داشت این است که در کشور ما افراد مختلفی از ادیان و مذاهب مختلف زندگی می‌کنند که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته است.

اصل ۱۳ قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد:

«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت­های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».