قیمت دستگاه نیتروژن ساز صنعتی

2 - در طرز دوم اینگونه فعالیت می نماییم که شلنگ وکیوم دستگاه را به لاستیک اتومبیل وصل می کنیم و عملیات تخلیه ب

توسط DASTESALAMATT در 15 اسفند 1400
2 - در طرز دوم اینگونه فعالیت می نماییم که شلنگ وکیوم دستگاه را به لاستیک اتومبیل وصل می کنیم و عملیات تخلیه باد لاستیک را انجام می دهیم. کار وکیوم در دستگاه های جور بی آلایش به رخ دستی و یا این که از نحوه فشردن پدال و در دستگاه های فول مداد از نحوه سوییچ مکش انجام می شود. به جهت انتخاب مدل مولد نیتروژن در وضعیت مرجع، نرخ جریان نیتروژن را به عامل ها ذکر شده در بالا تقسیم کنید. برای پیشگیری از احتراق در مکان های مورد نظر، کافیست یک عدد از دست اندرکاران احتراق که اکسیژن است را از مکان بیرون نماییم که اینکار اساسی تزریق گاز نیتروژن شکل می گیرد. در برخی معادن مثل معدن ذغال سنگ که احتمال انفجار وجود دارد، می بایست یک عدد از کارداران احتراق که اکسیژن میباشد را از دربین ببریم. به علت وجود حساسیت بالا در مواد جاذب کربن مولکولارسیو، در شکل وجود روغن و رطوبت دیگر اجازه ورود مولکول اکسیژن داده نمی شود و در انتها نیتروژن به یار اکسیژن خارج می شود و درصد خلوص نیتروژن به شدت زیر می آید. همان طور که گفتیم مولکول های نیتروژن اذن ورود به مواد جاذب را ندارند و از برج خارج می شوند و سایر گازها و اکسیژن وارد ذرات کربن مولکولارسیو شده و حبس می شوند و این عمل تا جایی که برج اشباع شود ادامه پیدا می کند. یکی از با ترین کاربرد های گاز نیتروژن، بیرون کردن اکسیژن از فضا در بعضا از کاربرد ها است. نکتهای که همواره میبایست به آن توجه شود همین هست که فرایند جذب ترکیبات گازی موجود در هوا به ترتیب از مواد مهم قطبیت فراتر شروع می گردد و آب،CO ، CO 2 و ترکیبات هیدروکربنی موجود در هوا زودتر از گازهای دیگر جذب مواد جاذب موجود در برجهای دستگاههای اکسیژن ساز و نیتروژن ساز میشوند. برای رفع همین ایراد از لوله هایی در اطراف چاه به کارگیری می شود همین لوله ها تا سفره های تحت زمینی حفر می شوند و حساس شیوه های متمایز فشار وارد می نمایند تا افت فشار موجود جبران شود. دستگاه نیتروژن ساز از پاراگراف دستگاه هایی هست که میتواند نیتروژن موجود در هوا را جدا کند. دستگاه نیتروژن ساز می تواند به شکل مستمر نیتروژن مورد نیاز صنعت های را در ارتفاع ۲۴ ساعت حساس تغلیظ بالا تامین کند. در غیر همین صورت به علت تامین نشدن خلوص گزینه نیاز نیتروژن احتمال به وجود داخل شدن خسارات جبران ناپذیر در سیستم کاری به وجود قیمت دستگاه نیتروژن ساز می آید. این طریق از مجزاسازی نیتروژن اصلی به کارگیری از فناوری PSA ( این فناوری به همین رخ عمل میکند که یک گاز معلوم را از مخلوط یکسری گاز قطع میکند.) صورت میگیرد.