ماژول 163: کمپرسورهای مبرد روتاری پیستون غلتکی برای کاربردهای تهویه مطبوع

دمیکیانلا اورایان پنجلاسان منگنای پنگرتیان، قارچی دان کارا کرجا پیستون. Sedangkan cara kerja piston pada mesin

توسط DASTESALAMATT در 28 تیر 1401
دمیکیانلا اورایان پنجلاسان منگنای پنگرتیان، قارچی دان کارا کرجا پیستون. Sedangkan cara kerja piston pada mesin 4 tak, memerlukan 4 langkah kerja untuk menghasilkan tenaga. پرکامپوران اودارا دن بهان باکار یانگ میدساک اوله کمپرسی یانگ تینگی ترسبوت آکان منقاسیلکان لداکان (پمباکاران) یانگ منگاکیباتکان پیستون آکان برگرک کمبالی که باوه (TMB). پیستون پادا مسین 2 تاک بیاسانیا دیلنگکاپی اوله دوا بوح حلقه پیستون. پیستون دن بیگیتو ستروسنیا سیکلوس لنگکاه کرجا مسین یانگ دیبنتوک اوله پرگراکان. کمپرسی یانگ دیهاسیلکان دلم نثر پمباکاران مسین، مروپاکان لنگکاه کینرجا دری پیستون دن حلقه پیستون. پیستون اینی تربوت دری بهان یانگ رینگان دان تاهان پاناس. جیکا پیستون برگرک که باوه (TMB)، ماکا پرگراکان پیستون ترسبوت آکان منگیساپ اودارا دان بهان باکار منوجو که دلم روانگ باکار (سر سیلندر). Kedua komponen tersbut bergerak bersamaan dalam membuat kompresi pada mesin. Alur tersebut telah disesuaikan dengan jumlah ring piston yang dipakai. پین پیستون itu bertugas mengaitkan piston dengan batang piston. Sedangkan batang piston berfungsi sebagai penghubung piston dnegan poros engkol. Ring atas dan ring kompresi berfungsi sebagai penghasil kompresi. Sedangkan ring oli (ring cacing) bertugas sebagai penyaring dan penahan oli mesin masuk ke ruang pembakaran. دیانتارانیا یایتو منگیساپ اودارا دان باهان باکار ماسوک که روانگ پمباکاران. جیکا پیستون برگرک دری TMB منوجو TMA، رواگ یانگ برادا دیباوه پیستون آکان منگیساپ اودارا دان بهان باکار (بنسین کامپور). یانگ تردیری دری حلقه آتاس، حلقه کمپرسی، دن رینگ اولی. دن سبلوم پیستون منکاپایی TMA، بوسی آکان منیالا دان ترجادیله پمباکاران. Ketika piston menuju TMB، akan menutup saluran hisap dan memompa ruang dibawah piston dan menghasilkan tekanan menuju saluran bilas yang akhirnya menuju ke lubang pembuangan untuk mendorong gas sisa pembakaran keluar. دیمانا پیستون هانیا آکان برگراک 2 کالی اونتوک منگهسیلکان تناگا. کمودیان، جیکا پیستون برگراک که آتاس (TMA)، آکان منگاسیلکان کمپرسی دان سوهو یانگ تینگگی. دان پرلو دیکتاهویی، باهوا پرگراکان پیستون پادا مسین ۲ تاک دان ۴ تاک ترنیاتا منگاسیلکان فاسه یانگ بربدا. Sedangkan pada mesin 4 tak, اطلاعات بیشتر memiliki ring piston 3 buah atau lebih. پیستون داینینگ پادا، پیستون حلقه terdapat alur yang digunakan untuk tempat dudukan. حلقه یایتو کمپرسی آتاس دان رینگ کمپرسی باوه. پیستون جزء موتور احتراق داخلی (ICE) می باشد که باید بیشترین تنش مکانیکی و حرارتی را تحمل کند. پیستون یک جزء موتور استوانه‌ای می باشد که بوسیله نیروهای ایجاد شده در طی فرایند احتراق در رخنه سیلندر به جلو و عقب می‌لغزد. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد منبع لطفا از کاغذ ما بخواهید.
آخرین مطالب