100 متن انگیزشی خاص و زیبا

موفقیت،مجموعه ای از عملکرد های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده اند. کاری که میتوانید را انجام بدهید. هم

توسط DASTESALAMATT در 9 بهمن 1400
موفقیت،مجموعه ای از عملکرد های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده اند. کاری که میتوانید را انجام بدهید. همینطور میتوانید نوشته جملات انگیزشی برد مالی را هم که در آن به تعداد زیادی از همین جملات اشاره کرده ایم را مطالعه کنید. زنجیرهایی که شما را در هم میشکنند، زنجیرهایی هستند که شما را میسازند. همین جملات قشنگ در آیتم باخت و موفقیت را مهم دوستان، اعضای خانواده و افرادی که دوستشان دارید، به اشتراک بگذارید و الهامبخش آنها شوید. «میتوانم» و «نمی توانم»،تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.اما این یک حرف، چمسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد. من تو اوج شکست بلند میشم و فریاد می‌زنم من ضعیف نیستم … و این هراس از شکست میباشد که تعیین می نماید که بیاموزیم یا نه؟ توی نقطه امن زندگیت هیچ پیشرفتی وجود نداره، برای پیشرفت نمودن می بایست توی عمق ترس هات شیرجه بزنی. هیچ چیز به سادگی موفقیتآمیز نخواهد بود مگر اینکه دست به عمل گردید و عملکرد کنید. ذهن غالب و ذهن بازنده دلاور و موفق را معیین می کنه و بقیه، ابزار حتمی به جهت وقوع همین حقیقت خواهد بود. ولی این عکس های انگیزشی و مطالب انگیزشی پیش از این در صفحه ها گوناگون وبسایت بیشتر از یک نفر آیتم به کارگیری قرار گرفته است، در همین قسمت آن ها را یک جا عده کرده ایم و برای به کارگیری شما قرار داده ایم. ارادت مرا هر روز در سررسیدت تیک بزن . هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که فعالیت می کرد. امید هست که این جملات قشنگ در آیتم ناکامی و برد باعث شوند که هیچ وقت احساس بازنده بودن پیدا نکنید، تسلیم نشوید و من مطمئنم که راهی به جهت رسیدن به اهدافتان را پیدا خواهید کرد. خب، شستشو در حمام نیز همینطور است. گاهی به جهت موفق شدن، دست به کارهایی میزنیم که اصلی ارزشهای درونی ما ناسازگار است. آنچه ما امتحانهایی مشقت بار میپنداریمشان به طور معمول موهبتهایی دارای لباس مبدلاند.! آنچه از همین خطر نمودن می آموزیم به آن برد می ارزد. در این موارد، بازندهی متن انگیزشی شبانه مهم ما هستیم. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه متن انگیزشی ژاپنی لطفا از ورقه ما بخواهید.
آخرین مطالب