Adobe آغاز شده است تا یک سری ویدیو جدید بر روی آن نرم افزار Adobe Photoshop Lightroom کانال یوتیوب به نام در Lightroom دقیقه که متراکم مفید Lightroom CC و لایت روم موبایل راهنمایی به آموزش هستند که حدود 60 ثانیه طول.

شبیه به قبلی آن Lightroom شکستن قهوه و فتوشاپ سحر و جادو دقیقه سری در Lightroom دقیقه را پوشش می دهد انواع مختلفی از راهنمایی و ترفندها از چگونه به صرفه جویی در ویرایش ایستگاه از پیش تنظیم در لایت روم به چگونه به اهرم های تعاملی ویرایش در لایت روم.

در حال حاضر, وجود دارد...