Adobe آغاز شده است تا یک سری ویدیو جدید بر روی آن نرم افزار Adobe Photoshop Lightroom کانال یوتیوب به نام در Lightroom دقیقه که متراکم مفید Lightroom CC و لایت روم موبایل راهنمایی به آموزش هستند که حدود 60 ثانیه طول.

شبیه به قبلی آن Lightroom شکستن قهوه و فتوشاپ سحر و جادو دقیقه سری در Lightroom دقیقه را پوشش می دهد انواع مختلفی از راهنمایی و ترفندها از چگونه به صرفه جویی در ویرایش ایستگاه از پیش تنظیم در لایت روم به چگونه به اهرم های تعاملی ویرایش در لایت روم.

در حال حاضر, وجود دارد, ده فیلم در این سری اما به احتمال زیاد خواهیم دید بیشتر اضافه شده در آینده نزدیک. در زیر فقط سه, شما می توانید شروع با:

چگونه برای ایجاد یک پیش تعیین شده در لایت روم

چگونه برای به دست آوردن کمک های متنی در حالی که با استفاده از لایت روم

چگونه به کشف هدایت آموزش در لایت روم

شما می توانید مشاهده کامل لیست پخش و اشتراک در نرم افزار Adobe Photoshop Lightroom کانال در یوتیوب.