Canon EOS R5 می آید با یک طراحی تازه 45MP سنسور است که ما هیجان زده به در مقابل استودیوی ما تست. در اینجا ما آن را قرار داده تا در برابر برخی دیگر از بالا مگاپیکسلی heavyweights اما احساس رایگان برای انتخاب مقایسه دوربین خود را انتخاب و کاوش.