به عنوان به زودی به عنوان ما یک تولید کانن EOS R5 ما مجموعه ای خاموش به بازدید از برخی از عکس های مورد علاقه نقاط در سراسر ایالت واشنگتن برای دیدن آنچه در آن می توانید انجام دهید. ما با قرار دادن آن همه جدید 45MP سنسور به کار عکاسی شهرهای کوه غروب خورشید بیش Puget صدا و یک ستاره دنباله دار ساخت ظاهر آن در آسمان شب است. تست ما به تازگی آغاز شده است اما در حال حاضر نگاهی به برخی از اولین نمونه تصاویر.