ما به عنوان مسئول پیش رو با بررسی کامل ما از کانن EOS R6, ما تا به حال یک فرصت برای دیدن چگونه آن را انجام و در مقابل ما studio test صحنه. خودتان ببینید که چگونه آن سنسور 20MP پشته و اجازه دهید ما می دانم آنچه شما فکر می کنم در نظرات.


ما صحنه آزمون طراحی شده برای شبیه سازی انواع بافت, رنگ و جزئیات انواع شما روبرو می شوند در دنیای واقعی است. این شهر همچنین دارای دو حالت نور برای دیدن اثر شرایط نوری مختلف.