اتمام این گالری از تصاویر از جدید کانن EOS R6 گرفته شده توسط تیم ما در DPReview تلویزیون در حالی که فیلمبرداری بررسی های خود را از دوربین. آمده برای فایل های Raw اما بماند برای زیبایی, آلبرتا, کانادا در تابستان.