به عنوان شما ممکن است انتظار وجود دارد مقدار زیادی از پرتره های ویژه در این هفته DPReview تلویزیون قسمت به دنبال Canon RF 85mm F1.2. نگاهی دقیقتر به تصاویر از این تعجب مدرن به عنوان به خوبی به عنوان برخی از مقایسه عکس های از نسخه اصلی EF 85mm F1.2.