نحوه جذب افراد همفکر برای الهام بخشیدن به شما

آیا شما افراد کلیدی در زندگی خود را که شما را تحت تاثیر قرار موفقیت است ؟ شما می دانید کسانی که همفکر افرادی که الهام بخش شما را به انجام و یا بیشتر در زندگی و حرفه خود را – آیا شما آن ؟ اگر پاسخ شما نه است که چرا ؟ به دلیل …

ادامه مطلبنحوه جذب افراد همفکر برای الهام بخشیدن به شما

50 نکته برای کمک به شما اقامت انگیزه هر روز

بر خلاف باور خود تاکید خواهد کار به شما انگیزه اما گرفتن وجود دارد: آن است که تنها موثر اگر شما اعتماد به نفس بالا. با توجه به 2009 مطالعه[1] در حال حاضر-زمان affirmations مثبت تاثير مثبت در افراد با اعتماد به نفس بالا اما یک اثر منفی بر روی افراد با عزت نفس پایین …

ادامه مطلب50 نکته برای کمک به شما اقامت انگیزه هر روز

چگونه برای ورزش در منزل هنگامی که در ورزشگاه بسته

ورزشگاه بسته شده و ما در سطح فعالیت با توجه به این قرنطینه به طور چشمگیری کاهش یافته است. بسیاری از افرادی که نگران سلامتی خود را (و کمر) بدانم که چگونه برای ورزش در منزل هنگامی که در ورزشگاه بسته شده, به ویژه هنگامی که آنها لازم نیست که دسترسی به هر گونه امکانات …

ادامه مطلبچگونه برای ورزش در منزل هنگامی که در ورزشگاه بسته

Benefits of Lifting Weights Both Men and Women Can Experience

Thinking of taking up the challenge of weight lifting? Do you want to tone up and lose that excess body fat? Many fitness enthusiasts take up weight lifting for its wide range of benefits. Resistance training is a highly enjoyable workout that offers an efficient way to improve all components of your fitness – strength, …

ادامه مطلبBenefits of Lifting Weights Both Men and Women Can Experience

15 Healthy Recipes for Dinner (For Fast Weight Loss)

Have you ever been frustrated because you just cannot lose weight no matter what you do? It can be the most frustrating feeling when you want nothing more than to lose weight, yet you always find yourself bingeing on late night dinners. If you can relate to this, know that I understand where you are …

ادامه مطلب15 Healthy Recipes for Dinner (For Fast Weight Loss)

7 Natural Ways to Boost Your Immune System

Did the coronavirus make you reconsider learning how to boost immune system function and your overall health? I bet the answer is yes. Unlike never before, the topics of hygiene, immune function, and natural health remedies are amongst the biggest questions inside people’s heads, and for good reason. Avoiding catching the coronavirus cannot be guaranteed …

ادامه مطلب7 Natural Ways to Boost Your Immune System

آنچه که باید هدف نهایی خود را در زندگی بالاتر از همه چیز?

اگر کسی راه می رود تا به شما و می پرسد: آیا زندگی شما ماموریت ؟ آنچه که یک چیز شما باید مجموعه ای را برای زندگی خود انجام دهید ؟ شما چه خواهد بود پاسخ این سوالی است که نیاز به برخی از بازتاب عمیق است و در مورد هدف نهایی از زندگی خود …

ادامه مطلبآنچه که باید هدف نهایی خود را در زندگی بالاتر از همه چیز?

17 چیزهایی که برای جلوگیری از به منظور رسیدن به اهداف خود

وجود دارد بسیاری از چیزهایی که هر دو داخلی و خارجی است که می تواند ایستادن در راه هنگامی که شما سعی می کنید برای رسیدن به اهداف خود. در حالی که شما ممکن است کنترل بر عوامل خارجی توانایی خود را برای غلبه بر عادات شخصی است که می تواند ایستادن در راه رسیدن …

ادامه مطلب17 چیزهایی که برای جلوگیری از به منظور رسیدن به اهداف خود

درک 2 نوع منحنی رشد برای رشد سریع تر

وقتی کسی آخرین صحبت شما در مورد لگاریتمی و نمایی منحنی رشد شما احتمالا تا به حال فلش بک به آن کلاس ریاضی شما را در مدرسه بالا گرفت. آیا کسانی هستند, خوب یا بد, خاطرات برای شما مهم نیست چرا که ما در حال صحبت کردن در مورد محاسبات ریاضی امروز. امروز منحنی رشد …

ادامه مطلبدرک 2 نوع منحنی رشد برای رشد سریع تر