حرفه ای فول فریم لنز معمولا بزرگ هستند و باید سریع دیافراگم. در این قسمت از DPReview تلویزیون کریس و اردن استدلال می کنند که وجود دارد باید به صورت آهسته حرفه ای لنز – با الهام از برخی از مورد علاقه خود را چهار سوم میکرو لنز.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.