سونی فقط اعلام ZV-1 یک نسخه اصلاح شده از این سری RX100 به طور خاص در vloggers. ما نگاهی به شش ویژگی مهم شما ممکن است از دست رفته از اعلام.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.