این هفته اردن به ما طول می کشد در پشت صحنه کوتاه خود را از ویژگی های فیلم های پیاده روی به آب است. او و مدیر لوی Holwell بحث در مورد چرخ دنده ها آنها را انتخاب و برای تولید و همچنین اهمیت حرکت دوربین در داستان سرایی.

می خواهید برای دیدن کل فیلم ؟ شما می توانید آن را در اینجا.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

سازمان دیده بان فیلم: یک پیاده روی پایین به آب