در این ویدئو ما در برداشت اول از کانن EOS R5 چشمگیر تصویری مشخصات و همچنین به عنوان برخی از ویژگی های دیگر که ممکن است از دست رفته در سرفصل.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.