فکر می کنم شما را خوانده ام همه چیز وجود دارد که در مورد جدید کانن دوربین ؟ کریس و اردن به اشتراک گذاری هشت چیزهای مهم است که شما ممکن است از دست رفته از امروز کانن EOS R5 و R6 اطلاعیه ها.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.