ما عکاسی فوجی فیلم جدید Acros دوم فیلم سیاه و سفید در هر دو لنز 35mm و 120 قطع متوسط در حال توسعه از آن خودمان است. ما نیز سعی در هل دادن یک رول به ISO 400. اما بیشتر وجود دارد! ما حتی در مقایسه با آن به Fujifilm را Acros فیلم شبیه سازی.

حکم? ما مثل این فیلم! مطمئن شوید برای بررسی از نمونه گالری زیر که شامل بسیاری از فایل های Raw از دیجیتالی شدن روند.

مطمئن شوید برای بررسی از ما فیلم عکاسی فروم – این یک محل عالی برای بحث در مورد Acros دوم خود را با همکار عکاسان!

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

نمونه عکس از این قسمت