همه ما می دانیم که آسیب به لنز شما بد است اما چقدر بد است که بد است ؟ کریس و اردن بررسی کیفیت تصویر تاثیر از گرد و غبار و آب و اثر انگشت و انقباض غیر ارادی ماهیچه-ایجاد خراش بر روی لنز خود را. به عنوان شما ممکن است تصور کنید نتایج از محدوده ‘به سختی قابل توجه’ به, خوب, خیلی بدتر از آن است.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

نمونه عکس از این قسمت