نیکون Coolpix P950 ویژگی های باور نکردنی 24-2000 متری. لنز زوم. اما دیگر از مصرف نزدیک عکس های این دوربین است که به نظر می رسد مانند یک بازوکا خوب است ؟ بسیار زیادی به نظر می رسد.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

نمونه عکس از این قسمت