عنوان مبارزه! در یک گوشه ما جدید Olympus E-M1 Mark III. در دیگر پاناسونیک G9 – دو سال اما ورزشی چشمگیر اواسط عمر به روز رسانی سیستم عامل. پیدا کردن که برنده نبرد برای میکرو چهار سوم برتری!

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.