می خواهید به ساقه برخی از پرتره با نورپردازی در حالی که گیر کرده در خانه ؟ ما به شما نشان می دهد چگونه – و شما احتمالا نمی خواهد نیاز به هر گونه تجهیزات جدید به آن را انجام دهد! اگر کریس و اردن می تواند نور یک صحنه با یک Rubbermaid درب ظرف بنابراین می تواند به شما.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

نمونه گالری از این قسمت