DPReview میزبان تلویزیون اردن Drake به ما می گوید در مورد یک قطعه از دنده عکاسی که زندگی خود را تغییر. پیدا کردن که چرا آن را ممکن است به این دلیل او در DPReview تیم امروز.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.