سونی به تازگی تایید کرد قصد دارد برای راه اندازی یک جانشین تصویری-محور a7S دوم انتظار می رود در تابستان امسال است. ما حتی نمی دانیم نام این دوربین اما اردن در حال حاضر دارای یک ویژگی لیست آرزو برای ‘a7S سوم” – و آن را شامل نمی شود 8K.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

ما به عنوان خوانده شده مصاحبه اخیر خود با سونی در مورد آن a7 II جانشین