ما به تازگی به اشتراک گذاشته شده با شما راهنمای کامل ما را به توسعه فیلم در خانه, اما چه اتفاقی می افتد پس از نگاتیو خشک ؟ مطمئن شوید که شما می تواند اسکن/رقمی کردن آنها, اما چرا به جای آن سعی کنید دست خود را در هنر از دست رفته از تاریکخانه چاپ ؟ راه اندازی کاملا کاربردی B&W تاریک است راه ساده تر و ارزان تر از شما ممکن است فکر می کنم — و آن را یک تن از سرگرم کننده است.

ما بیش از بگیرید و یاد دهید در 35mmc.com با هم قرار دارند کامل و راهنمای عملی برای رسیدن به شما در تنظیم در تاریکخانه و چاپ همه برای حدود $100.

دفعات بازدید: چگونه به راه اندازی یک تاریک خانه برای ارزان

در مورد فیلم روزهای جمعه: ما به تازگی راه اندازی آنالوگ فروم و در ادامه تلاش برای ترویج سرگرم کننده از میان ما می شود به اشتراک گذاری فیلم-مطالب مرتبط در روزهای جمعه از جمله مقالات از دوستان ما در 35mmc.