عکس: Hamish Gill

کداک Portra 800 فوق العاده و همه کاره رنگ فیلم است. و هر گونه شایعات از آن قطع ما خوشحال به گزارش که به سادگی نادرست است. که چیز خوبی است چرا که Portra 800 قادر به تولید lovely نتایج جستجو در تمام انواع شرایط نوری و حتی نگه می دارد تا به خوبی در حال زیر و یا نمایش بیش از حد.

دوستان ما در بیش از 35mmc باید یک بررسی دقیق از این فیلم های سهام (که آن هم یک DPR کارکنان مورد علاقه). آن را پر از عکس های نمونه. یک نگاه!

جزئیات: کداک Portra 800 نقد و بررسی

در مورد فیلم روزهای جمعه: ما به تازگی راه اندازی آنالوگ فروم و در ادامه تلاش برای ترویج سرگرم کننده از میان ما می شود به اشتراک گذاری فیلم-مطالب مرتبط در روزهای جمعه از جمله مقالات از دوستان ما در 35mmc.