فوجی فیلم X-A7 است که سرگرم کننده برای استفاده از صفحه نمایش لمسی-محور دوربین را پوشش می دهد که اصول اولیه برای یک مبتدی در حالی که ترک اتاق به رشد است. شاید بهترین از همه, آن را ارائه می دهد Fujifilm رنگ رندر که ما می دانیم و عشق در یک سبک به سختی وجود دارد بسته است. نگاهی به آنچه که آن را قادر به به عنوان یک روزانه همراه در نمونه ما گالری – که شامل ما باید توجه داشته باشید تصاویر گرفته شده قبل از اجتماعی فاصله بود و از راه زندگی ما است.