این لایکا M10-R ارائه می دهد آشنا دست زدن به تجربه اما یو پی اس قطعنامه از استاندارد M10-سری بدن به 40MP. ما شده ایم از تیراندازی با اواخر پیش تولید M10-R به شما یک حس از آنچه که فوق العاده با وضوح به نظر می رسد.

به منعکس کننده شیوه ای که در آن M10-R است به احتمال زیاد به ضرب گلوله توسط اکثر صاحبان اکثر تصاویر در این گالری در حال تبدیل از Raw با برخی از دوربین های عکس Jpeg شامل ادویه. واقعا خفیف ادویه.

لطفا توجه داشته باشید که تصاویر در این گالری به ضرب گلوله کشته شدند با یک پیش تولید M10-R. چنین کیفیت تصویر ممکن است دقیقا مطابقت با نتایج حاصل از حمل و نقل دوربین (اما به احتمال زیاد بسیار نزدیک).

اتمام گالری نمونه از لایکا M10-R