Superzoom دوربین ها در عنصر خود را در طول این زمان از اجتماعی فاصله و نیکون P950 این قاعده مستثنی نیست. دارای 24-2000 متری. محدوده زوم (که بیش از 83x زوم اپتیکال اگر شما در حال نگه داشتن نمره در خانه) دوم تنها به 24-3000 میلی متری. زوم بر برادر بزرگ خود heftier و گرانتر P1000. برای شروع آزمایش ما قرار داده و آن را به کار عکاسی هواپیما, حیات وحش و حفره های ماه به نام چند نفر. نگاهی به آنچه این واقعا سوپر زوم می توانید انجام دهید.