ما را بررسی کنید نمونه گالری از نیکون Coolpix P950 این دوربین مناسب برای اجتماعی فاصله به لطف 24-2000 متری. لنز زوم.