نیکون Z 24-200mm F4-6.3 VR چند منظوره زوم لنز برای نیکون فول فریم Z-mount cameras. در نظر گرفته شده بود ‘چیزی’ لنز 24-200mm باید مناسب برای سفر و عکاسی روزمره.

به عنوان مثل ما شده ایم تیراندازی با 24-200mm در بسیاری از موقعیت های مختلف به عنوان ما می توانید پیدا کنید. اتمام گالری نمونه برای دیدن چگونه آن را انجام.

مشاهده نمونه های از Z 24-200mm F4-6.3