پروتئین های گیاهی بسته بندی شده پر فلفل آسان Weeknight برنده

حرارت روغن را در ماهی تابه نچسب روی حرارت متوسط تا زمانی که سوسو زننده. اضافه کردن پیاز و نمک و طبخ تا زمانی که شفاف در مورد 5 دقیقه. اضافه کردن سیر, زیره سبز, فلفل قرمز, تکه های فلفل و فلفل سیاه و طبخ برای 1 دقیقه بیشتر. اضافه کردن گوجه فرنگی و آب میوه و بجوش و خروش آمدن به مدت 3 دقیقه بیشتر.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>