پروتئین های گیاهی بسته بندی شده پر فلفل آسان Weeknight برنده

حرارت روغن را در ماهی تابه نچسب روی حرارت متوسط تا زمانی که سوسو زننده. اضافه کردن پیاز و نمک و طبخ تا زمانی که شفاف در مورد 5 دقیقه. اضافه کردن سیر, زیره سبز, فلفل قرمز, تکه های فلفل و فلفل سیاه و طبخ برای 1 دقیقه بیشتر. اضافه کردن گوجه فرنگی و آب میوه و بجوش و خروش آمدن به مدت 3 دقیقه بیشتر.