کریس و اردن در زمان جدید سونی 12-24mm F2.8 GM برای کلگری التقاطی Ingelwood محله. از رکورد فروشگاه به ادویه مغازه ها پیدا کردن آنچه کردم توجه خود را هنگامی که آن زمان برای رفتن گسترده است.