نگاهی به نمایش از جدید سونی ultra-wide zoom, زوج با 60MP a7R IV. 12-24mm F2.8 GM دور از یک سری از F2.8 ثابت زوم پیوستن موجود 24-70mm و 70-200mm در پایان ‘G استاد’ صف. لمس آن را گسترده تر از سیگما 14-24mm F2.8 اما بیش از دو برابر هزینه – بررسی نمونه های فوق و دیدن آنچه که فوق العاده گسترده ای مشاهده می رسد.